jueves, 7 de noviembre de 2013

COMUNICAT CASAL BERNAT I BALDOVÍ

Davant l’anunci, per part del govern valencià, del tancament de la televisió i la ràdio públiques valencianes, el Casal Bernat i Baldoví desija expressar la seua postura al respecte:

1. La radiotelevisió pública valenciana és un servici públic arreplegat en el nostre Estatut d’Autonomia. La seua existència és imprescindible per a assegurar la correcta informació dels valencians. És necessària per a fer present la realitat quotidiana del nostre poble en
els mijos de comunicació de masses: per a fer-lo visible, per a fer-lo existir com a tal. És
essencial per a la nostra vertebració com a poble, per a la difusió i manteniment de la
nostra cultura, tradicions i festes. Indispensable per a la difusió i us normal de la llengua
valenciana, incloent la seua transmissió a les noves generacions. Perque si tot això no ho
fa Canal 9, ningú va a fer-ho en el seu lloc.

2. La nefasta gestió de décades, la crisis econòmica o l’incompliment de molts d’eixos fins
fundacionals per part dels actuals i anteriors gestors de RTVV, no poden justificar el seu
tancament baix cap concepte i en cap cas. Al contrari, requerixen el reconeiximent de
responsabilitats polítiques i un canvi radical en la manera de gestionar i fer viable la
nostra radiotelevisió pública, aixina com de la seua actual filosofia identitària i cultural.

3. Per tot això, el Casal Bernat i Baldoví considera este fet com un desgavell polític i un atac
a la llegalitat estatutària i als més bàsics principis constitucionals. Demanem, des de
l'abast dels nostre mijos, una televisió valenciana pública, plural, de calitat, que
protegixca i reforce la nostra singular cultura i identitat com a poble; que servixca com a
nexe d'unió en la vertebració del poble valencià, i en llengua valenciana. I tot això, lliure
d'ingerències polítiques, com les que per desgràcia han provocat el resultat que hui
podem observar.

Volem una ràdio i televisió públiques, en valencià i per als valencians.

No hay comentarios:

Publicar un comentario